Mentorprogrammet

Mentorprogrammet er for deg som virkelig ønsker deg videre. Dette programmet er svært grundig og utviklet over to tiår. Det går i dybden på hva den menneskelige BEVISSTHET er og hvordan vi kan utvikle våre evner til å SE, skape og kommunisere - gjennom endringsprosesser i egen bevissthet og tilstedeværelse.

Dette innebærer også å styrke evnen til intuisjon, kontemplasjon, kreativ flyt og generell åpenhet forbi sinnets autoritet og begrensende forestillinger.

Programmet bygger på en rekke integrerte modeller på menneskets potensial sett i sammenheng med nyere forskning. Samtidig er kreativitet, lek og intuitiv åpenhet helt essensielt i programmet. Du får med andre ord sammensatte verktøy, oversiktlige kart og grundige innsikter som du kan anvende resten av livet.

NB! Gjennomført deltakelse på MENTORPROGRAMMET gir deg mulighet til å videreføre dine prosesser gjennom utviklings og inspirasjons plattformen www.y-initiative.com. På denne nettsiden kan du lese mer om temaer som MENTORPROGRAMMET åpner for - der fotografi brukes som skapende verktøy for kommunikasjon og utvikling.

Det anbefales sterkt å ha deltatt på Trinn I og II først - men alle kan søke. Si i fra om det er noe du lurer på eller om du ønsker mer informasjon. Det vil tas inn max 10 deltakere slik at det blir god kvalitetstid for den enkelte og rom for grundige faglige gjennomgåelser underveis. Den innledende workshopen vil kunne foregå utenfor Oslo.

Tid: Innledende workshop: 14/9 til 16/9. Deretter annenhver onsdagskveld fra 26/9 - 5/12 2018
Sted: Studio Robert Sannes - 40 min fra Oslo
Pris: 12.800 NOK